18 augusti, 2019

Föredrag: "Fågelskådning som biståndsprojekt - initiativet BirdCamp" med Tomas Haraldsson

Fågelintresset är gemensamt för många ungdomar i olika länder.  Det har Tomas Haraldsson tagit fasta på i sitt initiativ BirdCamp. Tomas berättar här hur han går tillväga för att få ungdomar med ett gemensamt fågelintresse – men med vitt skilda förutsättningar att utöva sitt intresse – att mötas.

Spread the love