Flyttfåglarna

Varje höst passerar omkring 500 miljoner flyttfåglar över södra Sverige. Vissa arter flyttar på dagen och vissa på natten medan andra kan flytta både dag och natt. Flyttfåglarna måste genomföra sina resor så snabbt, säkert och effektivt som möjligt. Därför undviker de att flyga över okända eller farliga områden. För många fåglar är Östersjön det första svåra hindret på vägen söderut varför de följer kusterna så länge som möjligt. Till sist hamnar många vid Sveriges sydvästspets – Falsterbo. Därför uppstår den stora koncentrationen av flyttfåglar vid Falsterbo under hösten. Särskilt omtalat är rovfågelsträcket. Ingen annanstans i Sverige ser man fler fåglar än under en bra sträckdag vid Falsterbo.

Den 11 oktober 2010 räknades 10 071 sträckande ormvråkar vid Falsterbo. Foto: David Erterius.
Kärrsnäppor och småsnäppor på höstflyttning.
Foto: P-G Bentz.

Mellan en och tre miljoner fåglar av cirka 150 arter räknas varje höst. Antalet rovfåglar uppgår till cirka 40 000 per höst. Bland dessa är sparvhök, ormvråk och bivråk vanligast. Totalt har mer än 350 arter iakttagits vid Falsterbo. Varje höst dyker det upp spännande rariteter – det må vara örnar från Sydosteuropa eller små sångare från den sibiriska taigan.