17 augusti, 2019

Föredrag: "Vinterfåglar Inpå Knuten – intressanta resultat" med Anders Wirdheim

Väldigt många människor matar fåglar under vintern. Den omständigheten gjorde att BirdLife Sverige startade ”Vinterfåglar Inpå Knuten” där en intresserad allmänhet har hjälpt till att räkna fåglarna vid sina fågelmatare, ett så kallat Citizen science-projekt. En som varit med under hela ”resan” är BirdLifes Anders Wirdheim. Han kan berätta om flera intressanta resultat varav en del senare bekräftats av mer vetenskapliga undersökningar.

Spread the love