Bivråkens Dag

Bivråkens Dag arrangerades första gången 1992. Syftet med denna speciella dag är att göra folk uppmärksamma på behovet av fågelskydd och skapa opinion mot den jakt som hotar våra flyttande fåglar främst kring Medelhavet. Bivråkens Dag infaller på söndagen under Falsterbo Bird Show och från första parkett på mässområdet kan intresserade följa bivråkar och andra flyttande rovfåglar då de passerar Falsterbonäset på sin väg mot sydligare breddgrader. 

Gammal bivråk. Foto: P-G Bentz.sturnus.se
Sträckande bivråkar över Falsterbonäset. Foto: P-G Bentz sturnus.se

Under Bivråkens Dag delar BirdLife Sverige tillsammans med Focus Nordic AB ut priser i form av kikare eller tubkikare till ”Årets silvertärna”, en framstående kvinnlig fågelskådare och ”Årets fågelskådare”, en ung, lovande fågelskådare. 

Det prestigefyllda stipendiet till Gustaf Rudebecks minne delas också ut samtidigt. (Ej 2019)