Miljöpolicy

  • Falsterbo Bird Shows direkta och indirekta miljöbelastning skall gradvis minska genom ett miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar.

  • Falsterbo Bird Show vill genom att utnyttja det unika flyttfågelsträcket över Falsterbonäset väcka allmänhetens intresse för biologisk mångfald och dess betydelse för människans fortlevnad.

  • Eventets eventuella överskott skall gå till åtgärder för skydd av utrotningshotade fågelarter

  • Utöver optisk utrustning får endast utställare med miljöanpassat produktsortiment delta på mässan.

  • Matvaror som säljs eller serveras på eventet ska så långt det går vara lokalt producerade från Söderslätt.

     

  • Eventets genomförande skall i möjligaste mån ske i samverkan med lokala leverantörer.