Om Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. Barn- och familjeaktiviteter tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla. 

 

Falsterbo Bird Show äger varje år rum i månadsskiftet augusti/september. Evenemanget äger rum i och runt Falsterbo Strandbad, alltså i omedelbar anslutning till ändhållplatsen för busslinjerna 100 och 300.

Öppettider under mässan 2019:

Fredag 30 augusti: kl 1218
Lördag 31 augusti:  kl 1018
Söndag 1 september:  kl 1016

Har du frågor om mässan, vare sig du är besökare eller utställare, maila till: expo@falsterbobirdshow.com