Program för Barn- och ungdomsaktiviteter

Pedagogiskt program för barn och ungdomar tillsammans med lärare.
Tisdagen 1/9 – torsdagen 3/9  2020 kl. 9.30–13.00

 • Ringmärkningsförevisning som ordnas av Falsterbo fågelstation
 • Fågelbingo med bilder eller fåglar vi kan se runt omkring oss.
 • Naturtipspromenader
 • Spaning och artbestämning av småkryp i skogen med hjälp av håvar och luppar.
 • Experiment kopplade till luft som tar plats och flygteknik.
 • Fjärilslek som handlar om fjärilars värdväxter och biologisk mångfald.
 • Vi lär oss känna igen fågelläten med hjälp av inspelningar och olika ramsor och knep
 • Kikarskola där vi lär oss kikarteknik och annat när vi letar levande fåglar och bilder i omgivningarna
 • Håvning på stranden
 • Fågelkonst, vi skapar fåglar i olika material
 • Tillverkning av fröautomater med hjälp av tomma mjölkkartonger
 • Naturinspirerade lekar som memory, under hökens vingar, fladdermusleken och sparvhöken kommer.
 • Bioblitz
 • Djurspår

Löpande barnaktiviteter inom ordinarie Falsterbo Bird Show-program fredag, lördag och söndag

 • Kom och se småkryp i förstoring
 • Kikarskola – lär dig använda kikare
 • Testa dina fågelläteskunskaper – lyssna och artbestäm
 • Kreativt pyssel
 • Naturtipspromenad med fina priser
 • Håvning i havet
 • Småkrypsletning i skogen
 • Ringmärkningsförevisning
 • Måla/teckna med Gabriella Redebo