16 augusti, 2019

Föredrag: "Storlom i kök och fasan i grill" med Kenneth Bengtsson

Under de 22 år som Fågelskydd Spillepeng hittills varit verksamt, har mer än 6 000 unika fågelindivider passerat genom de aktivas händer och rehabiliterats. Om detta har Kenneth Bengtsson, vice ordf i SkOF, författat boken (med samma titel som föredragsrubriken) som i 44 korta kapitel berättar om några av dessa 6 000 fåglars öden. Vi får höra Kenneth berätta om boken och om Fågelskydd Spillepengs verksamhet, där Kenneth är en av de starkast drivande krafterna.

Spread the love