15 augusti, 2019

Föredrag: "Fler fågelarter i världen – hur är det möjligt?" med Per Alström

Fler än 100 fågelarter har dött ut sedan 1800. Endast ett fåtal nya arter beskrivs årligen. Trots det ökar antalet fågelarter i världen! Hur går det ihop? Svaret är att modern teknik, såsom DNA- och ljudanalyser, har avslöjat att många former som tidigare klassificerades som underarter är så distinkta att de istället bör klassificeras som egna arter. Många av dessa ”nya” arter har begränsade utbredningar och små populationer och är sannolikt hotade. Per Alström, välkänd och mycket uppskattad gäst i årets föredragsprogram, reder ut en del av vad vetenskapen vet och berättar nog också om vad vetenskapen inte vet – ännu!.

Föredraget sponsras av Club300.

Spread the love