15 juli, 2019

Föredrag ”Bättre förutsättningar för Näsets groddjur” med Semiaquatic Life

Projektet SemiAquaticLife arbetar med att förbättra och återskapa livsmiljöer för groddjur och vattenlevande insekter i Natura 2000-områden i Skåne (11 områden), Danmark (18 områden) och norra Tyskland (9 områden). De åtgärder som nu vidtas är att skapa våtmarker samt förbättra landmiljöer för arterna. Vi kommer att få veta mer om projektet i stort och sedan i detalj vad som händer på Falsterbohalvön där det arbetas för att förbättra livsmiljöerna för framförallt strandpadda och större vattensalamander.

 

På Falsterbo skjutfält har fem vatten för större vattensalamander och två vatten för strandpadda skapats. Dessutom kommer ett mindre utemuseum att uppföras för att sprida information och öka kunskapen om arterna. På Flommen har två nya vatten skapats och två vatten har restaurerats för att gynna strandpadda.

 

 

Marika Stenberg och Per Nyström från Ekoll AB berättar mer om projektet. 

Spread the love