Falsterbo Bird Show 2019 10-årsjubileum

Falsterbo Bird Show genomfördes för första gången i september 2010 och inkluderar sin föregångare Bivråkens Dag under söndagen. Falsterbo Bird Show är ett internationellt naturevenemang i Skåne som förutom föredrag och aktiviteter består av en tredagars friluftsmässa.

 

Falsterbo Bird Show hålls på första parkett i det spektakulära huset Falsterbo Strandbad. Förutom en föreläsningssal och restaurang håller naturum och Turistcenter till i huset. Det finns en plattform uppe på taket där man kan följa de flyttande fåglarna på relativt nära håll. Falsterbo Bird Show arrangeras under den tid på hösten, då flyttfågelsträcket över Falsterbo är som mest intensivt med en mängd fågelarter i stora antal, inte minst rovfåglar. Det ger goda möjligheter för exklusiva naturupplevelser.

 

Syftet med Falsterbo Bird Show är att väcka intresse och känsla för biologisk mångfald i allmänhet och fåglar och fågelskydd i synnerhet. Målgrupperna är såväl svenska och utländska besökare som lokalbefolkning, fågelskådare och naturintresserade i allmänhet.

 

Under veckan före Falsterbo Bird Show-helgen bjuds elever från förskolor och skolor i närliggande kommuner in till naturpedagogisk verksamhet. Under tre dagar kan ca 1 300 elever lära sig om naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet. Här finns bland annat kikarskola, fågelholkstillverkning, håvning på stranden, tipsrundor med natur-/fågeltema och, inte minst, ringmärkningsdemonstration.

 

På mässan kommer representanter för företag inom friluftsbranschen (kameror, kikare, kläder mm), resebranschen och bokförlag att ställa ut sina produkter. Även författare, fotografer, konstnärer, konsthantverkare, matproducenter, naturorganisationer och föreningar kommer att ges tillfälle att visa sina alster och presentera sina verksamheter.

 

Aktiviteter som fågel-, spindel-, trollslände- och andra naturguidningar, förevisning av ringmärkning, föreläsningar och bildvisningar kommer att stå på programmet, liksom många olika familje- och barnaktiviteter.

 

Restaurangen på Falsterbo Strandbad kommer att erbjuda besökarna på Falsterbo Bird Show mat av hög kvalitet i prislägen som passar alla. Tillgång till trådlöst Internet i huset.

 

Falsterbo Bird Show har ett välgörande syfte. Det ekonomiska överskottet från Falsterbo Bird Show kommer att gå till fågelskydd såväl lokalt som globalt. Evenemanget har en starkt ideell profil. En stab av oavlönade volontärer hjälper till vid arrangemanget.

 

Huvudarrangörer av Falsterbo Bird Show är Vellinge kommun, Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige och Skånes Ornitologiska Förening.