Miljöpolicy – Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Shows direkta och indirekta miljöbelastning skall gradvis minska genom ett miljöarbete som bygger på ständiga förbättringar.
 
Falsterbo Bird Show vill genom att utnyttja det unika flyttfågelsträcket över Falsterbonäset väcka allmänhetens intresse för biologisk mångfald och dess betydelse för människans fortlevnad.
 
Eventets eventuella överskott skall gå till åtgärder för skydd av utrotningshotade fågelarter
 
Utöver optisk utrustning får endast utställare med miljöanpassat produktsortiment delta på mässan.
 
Matvaror som säljs eller serveras på eventet ska så långt det går vara lokalt producerade från Söderslätt.
 
Eventets genomförande skall i möjligaste mån ske i samverkan med lokala leverantörer.