Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. Barn- och familjeaktiviteter tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla. 

Falsterbo Bird Show äger varje år rum i månadsskiftet augusti/september. Evenemanget äger rum i och runt Falsterbo Strandbad, alltså i omedelbar anslutning till ändhållplatsen för busslinjerna 100 och 300.

 

Redan nu är dags att pricka av 31 augusti - 2 september i 2018 års kalendern, då årets Falsterbo Bird Show äger rum. Har du frågor, vare sig du är besökare eller utställare, ombedes du maila

 

expo@falsterbobirdshow.com